Bachmann söderern Pacific Dayljus GS4 -8 -4 - H0 - Tender Endast
BACHMANN SPECTRUM N GAUGE BOSTON OCH MAINE DOODLEBUG W DCC NY I låda

”Jag har totalt förändrat mitt förhållande till kroppen”

Bachmann Thomas w Annie & Clarabel Set HO 00642

I vårt samhälle syns tjocka personer mest i media när det vankas viktnedgång eller larmrapporter. Fördomarna och föreställningarna kring den tjocka kroppen är många. Det vill den kroppspositiva rörelsen ändra på. Efter ett gäng år och många tongivande röster märks små men tydliga framsteg. Jessica Johansson har träffat Karin ”Kajjan” Andersson.

BACHMANN USA (65533) 65533;N 65533; GAUGE 50954 C &O KANAWHA STEAM LOCO DCC SUND lådaED

Menar du en existentialistiskt upprorisk motståndskabaré?

BACHMANN'OO '32 -329 KLASS 25 2 BR blå 2531 WEATHEröd OLIVIAS DCC SUND (')

Det uopnaaelige maal for Kritiken er ikke at have Ret, at blive læst, at skrive godt. Konsten er: ikke at blive misforstaaet. (Henningsen 1927, 31)

Veronika Gustafson har varit på motståndskabaret.

Badlands EdiCI FRAMT 65533; N de COLECIONISTA Doble Tierra PSA 8 kvalitetd Nm -Mt Magia Mtg

Autism för nybörjare

Autism awareness month har utropats av amerikanska handikapporganisationer. Man hoppas kunna höja medvetenheten om att det finns människor bland oss som på vissa plan fungerar fundamentalt annorlunda än majoriteten i den neurotypiska världen. Jerker Jansson har i praktiken en fot i båda världarna och vill försöka ge en möjlighet till förståelse för hur det känns